We use cookies to improve your experience on the website. Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies. Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent. What are cookies?

flag bg
flag bg
Welcome or | |
post an ad

Английски език за начинаещи и напреднали в Лондон (London London )

Tuesday, 13 March, 2018
Tuesday, 20 March, 2018
(Use contact form below)

НОВО!!! Интерактивно обучение по английски език. Постигнете вашите цели с нашите обучения.
Стартира обучение по английски език за начинаещи от 02.04.2018 и за напреднали от 03.04.2018год.САМО £149
Заповядайте на място за да наблюдавате един час при нас.
телефон:‎07459702621 София Анева
А2.1 Pre- Intermediate 30 УЧЕБНИ ЧАСА или А1.1 Elementary 27 УЧЕБНИ ЧАСА
ПЛАТЕТЕ НА ДВЕ ВНОСКИ ПЪРВА ВНОСКА ДЕПОЗИТ £30 ВТОРА ВНОСКА £119 Общо:£149
Започва обучение за напреднали от 03.04.2018год. и за начинаещи от 02.04.2018 по английски език на Адрес:Imperial offices, 2 Heigham road, post code: E6 2JG, Eastham, London.
Учебен център „Рая” организира обучение по Английски език ниво А2.1 Pre- Intermediate разделено в два модула подходящо както за възрастни, които са изучавали езика, имащи нужда от освежаване на позабравени познания, така и за хора желаещи да продължат да развиват знанията и уменията си по aнглийски език придобити в предходно ниво.
Обученуето е с продължителност 26 учебни часа присъствени 4 учебни часа Бонус 
Обучението се извършва по учебна система: New English File
Обучението включва следните езикови компоненти:
Граматика: Преговор на граматиката в предходното ниво и надграждане.
Нови надграждащи елементи: Изречения с условие от 0 и 1ви тип; Диференциация на употребата между Минало просто и Минало продължително; Used to; Модални глаголи should, Must, Have to; наречия; Страдателен залог; Сегашно перфектно продължително време; Фразови глаголи.
Учебен център „Рая” организира обучение по английски език ниво А1.1 Elementary разделено в два модула подходящо, както за възрастни, които никога не са изучавали езика, така също и за хора имащи нужда от освежаване на позабравени знания.
Обучението е с продължителност 23 учебни часа присъствени 4 учебни часа Бонус 
Обучението се извършва по учебна система: New English File
Обучението покрива следните езикови компоненти:
Граматика: лични местоимения; притежателни местоимения; сегашно просто време; сегашно продължително време; минало просто време; минало продължително време; сегашно перфектно време; бъдеще просто време; Going to ; степенуване на прилагателни; множествено число на съществителните имена; някои най-често употребявани фразови глаголи в английския език.
Часовете са тематично обособени и структурирани така, че да развиват и четирите умения за пълноценно владеене на Английски език.
Използваме много допълнителни материали и съвременни методи за преподаване на Английски като чужд език.
В края на обучението курсистите полагат изпит. Постигналите резултат по-висок от 74% получават сертификат.
Цената на обучението е £149
Учебниците не са включени в цената.
Цена на учебник: £5
Начало на обучението за начинаещи: 02.04.2018 година
Начало на обучението за напреднали: 03.04.2018 година
График на обучението А2.1 Pre- Intermediate:Вторник и Четвъртък от 18:30 до 20:30 часа
График на обучението А1.1 Elementary:Понеделник и Сряда от 18:30 до 20:30 часа
Адрес: Imperial offices, 2 Heigham road, post code: E6 2JG, Eastham, London.
Сумата от £149 може да бъде заплатена на две вноски:първа вноска депозит £30, втора вноска £119 последната вноска трябва да бъде направена не по-късно от 1 седмици след началото на обучението.
За да резервирате своето място в групата, трябва да се обадите на посочения телефон за контакт и да заплатите депозит в размер на £30 като ги преведете в следната банкова сметка: sort code: 309626, account number: ‎27612360. Моля в основание за превода запишете “English course”
При стартиране на курс и последващо неявяване на занятия, Учебен център Рая, не възстановява сумата заплатена за обучението. Като обезщетение курсиста има право да се включи в друга група със същото ниво на обучение. Изключения са форсмажорни обстоятелства
Бонус към А2.1 Pre- Intermediate са 4 учебни часа подготовка за явяване на интервю за работа и писане на CV.
Бонус към А1.1 Elementary са 4 учебни часа английски език за работното място. Фрази и диалози необходими за комуникация на работното място, готови за употреба веднага. Ролеви игри за активиране на знанията.

Име:София Анева
Тел:‎07459702621
Имейл:office@ucraya.co.uk
Skype:ucrayaLink to ad:

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.  

`
Contact this User:
Your Email *
Message *
Attachment:
Security: *