We use cookies to improve your experience on the website. Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies. Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent. What are cookies?

flag bg
flag bg
Добре дошъл или | |
Представяне

Добре дошли в (Prodavalnik). С достъпа до сайта, вие се съгласявате с условията за ползване, които са създадени за да осигурят правилно ползване на сайта от всеки един потребител.в случай, че потребителят не се съгласи да ползва тези условия, той трябва да прекрати употребата на сайта незабавно. Ако някое от тези условия трябва да се счита за невалидно или неприложимо, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби. Prodavalnik си запазва правото да променя тези правила по всяко време и е задължение на протребителите да проверяват дали има направени промени.

Употреба

Цялото съдържание на публикациите, направени в сайта, трябва да е легално, добре написано, честно и вярно. Материалите се приемат за публикуване или не в Prodavalnik при абсолютна дискретност, и, когато е необходимо, може да се редактират и класифицират по преценка Prodavalnik, за да се съобрази съдържанието с тези изисквания. Като условия за ползването на сайта, вие се съгласявате че: Потребителите са единствените отговорни лица за информацията и съдържанието, което качват на сайта, както и за всички последствия, до които може да доведе поста. Запазваме си правото по наша лична преценка да отказваме или изтриваме съдържание, което според нас е неподходящо или в разрез с установените правила. Също така си запазваме правото да ограничаваме достъпа на потребител до сайта временно или за постоянно, както и да отказваме регистрации.

Prodavalnik изрично отхвърля всякаква отговорност за рекламодатели и потребители от всякакъв вид за всяка загуба или вреда от всякакъв вид, която може да бъде повдигната, поради неточности, грешки, пропуски или някаква друга причина, независимо дали от страна на Prodavalnik, неговите служители или агенти, или всяко друго лице. Prodavalnik не поема отговорност за евентуални грешки или пропуски в сайта или в други документи или обекти, които могат да бъдат посочени или свързани с този сайт.

Злоупотреба със сайта

Продавалник и неговата общност работят заедно за да могат сайтовете да работят правилно и сигурно. Моля, съобщавайте ни за проблеми, обидно съдържание и нарушения на политиката,използвайки системата за съобщения. Без да се ограничаваме с други средства за защита, ние може да издаваме предупреждения, да ограничим или прекратим нашите услуги, да отстраним съдържанието на хостинга и да предприемем технически и правни мерки, за да задържим потребителите на разстояние от сайта, ако си мислим, че те създават проблеми или действат не според нашите политики. Каквото и да решим да предприемем – да премахнем съдържание от хостинга или да премахнем потребител от сайта или не, ние не ние не носим отговорност за мониторинг на Prodavalnik, за непозволено или незаконно съдържание в Prodavalnik или употреба на Prodavalnik от потребителите.

Такси и услуги

Използването на сайта е като цяло безплатно, но за предоставянето на определени услуги може да има такса. Ако услугата, която искате да ползвате е платена, ще имате възможност да прегледате и приемете условията, които ще бъдат приложени ясно когато пускате вашата обява. Таксите са в GBP.

Ще ви уведомяваме за направени промени в нашите такси като известяваме за тях на сайта. Може да сме решили временно да променим нашите такси във връзка с промотирането на събития или нови услуги; тези промени ще бъдат в сила, когато анонсираме събитието или услугата. Нашите такси не подлежат на връщане, потребителите са отоговрни за тяхното плащане в срок. Ако не са платени в срок, може да ограничим достъпа ви до дадената услуга.

Съдържание

Prodavalnik има съдържание от нас, вас и други потребители. Сайта е защитен по закона за авторското право и международните споразумения. Вие се задължавате да не копирате, разпространявате или модифицирате съдържание от сайта, без нашето изрично писмено съгласие. Когато ни предоставяте съдържание, вие предоставяте и заявявате, че имате правото да го предоставите на нас, неизключително, в световен мащаб, постоянно, неотменимо, безвъзмездно, под-прехвърлимо право да упражнявате авторско право, реклама и права на база данни за това съдържание.

Нарушения

Не публикувайте съдържание, което нарушава правата на трети лица. Това включва, но не е задължително. Това включва, но не се ограничава до, съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост, като авторските права и търговските марки (например при предлагане за продажба на имитиращи стоки). Упълномощени (засеганти) страни, по-специално от собствениците на авторски права, права върху търговска марка или други права на собственост на трети страни могат да докладват за всички оферти, които много нарушават техните права, и да подадат искане за тази оферта да бъде отстранена. Ако легален представител на засегнати страни подаде рапорт при нас в коректна форма, продуктите, нарушаващи правата на интелектуалната собственост, ще бъдат премахнати от Prodavalnik.